Internationellt utvecklingsbistånd

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Nej till motioner om internationellt bistånd (UU6)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag om internationellt utvecklingsbistånd. Förslagen handlar bland annat om övergripande principer för biståndet, biståndet till Afghanistan och prioriteringar inom biståndet.

Orsaken till att riksdagen sa nej är bland annat att arbete pågår inom biståndsområdet.

Förslagen om internationellt bistånd har inkommit under de allmänna motionstiderna 2020 och 2021.

Utskottets förslag till beslut: Att riksdagen avslår samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-17

Nej till motioner om internationellt bistånd (UU6)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 200 förslag om internationellt utvecklingsbistånd. Förslagen handlar bland annat om övergripande principer för biståndet, biståndet till Afghanistan och prioriteringar inom biståndet.

Orsaken till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej är bland annat att arbete pågår inom biståndsområdet.

Förslagen om internationellt bistånd har inkommit under de allmänna motionstiderna 2020 och 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.