Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-04-01
Betänkande 1992/93:UU15

Alla beredningar i utskottet

1993-03-16, 1993-03-09, 1993-02-16, 1993-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-22
4

Beslut

Beslut: 1993-04-28

Protokoll med beslut