Invandrar- och flyktingpolitiken

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1991/92:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-04-07
Justering: 1992-04-29
Betänkande 1991/92:SfU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-05-14
4

Beslut

Beslut: 1992-05-14

Protokoll med beslut