Invandrar- och flyktingpolitiken

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1992/93:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 31 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-25
Betänkande 1992/93:SfU7

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-02-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-14
4

Beslut

Beslut: 1993-04-14

Protokoll med beslut