Invandrings- och flyktingfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1998

Beslut

Invandrings- och flyktingfrågor (SfU9)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att ge Invandrarverket befogenheter att redan vid gränspasseringen kontrollera utlänningars inresa. Regeringen fick även i uppdrag att utreda frågan om vuxna som adopterats och därefter vägrats uppehållstillstånd. Dels ska regeringen överväga om en ovillkorlig kommunikation bör ske mellan den domstol som ger tillstånd till adoption och Invandrarverket. Dels ska regeringen utreda om det vid vuxenadoption av utlänning bör göras en samlad bedömning av både adoption och uppehållstillstånd. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-03
Justering: 1998-03-11
Betänkande 1997/98:SfU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-25
4

Beslut

Beslut: 1998-03-25

Protokoll med beslut