It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.