It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-08
Justering: 2017-01-24
Trycklov: 2017-02-07
Reservationer 16
Betänkande 2016/17:TU6

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 februari 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:213 av Lars-Arne Staxäng (M).

2. Tillgång till bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:682 av Anette Åkesson (M) yrkande 2,

2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 6 och 7,

2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) i denna del,

2016/17:1690 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) i denna del,

2016/17:2118 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 1,

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 5,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 9,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2 i denna del och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 18.2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 71 0 13
SD 0 0 37 10
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 136 117 38 58


3. Utbyggnad av it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 20.

Reservation 3 (C)

4. Telefoni och mobiltäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1237 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S),

2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) i denna del,

2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) i denna del,

2016/17:2118 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 2,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 1 0 14
SD 37 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 276 15 0 58


5. Användningen av 700 MHz-bandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 32,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

6. It och minskad miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 49,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 5 och

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 29.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

7. Statens innehav av digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 30 och

2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

Reservation 9 (M, C, L, KD)

8. Vissa regleringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:60 av Robert Hannah (L),

2016/17:679 av Anette Åkesson (M),

2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:1966 av Hans Rothenberg (M) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 47.

Reservation 10 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 5 66 0 13
SD 36 1 0 10
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 224 67 0 58


9. Integritet och it-säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:175 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 11 (M)

10. Postservice i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:190 av Saila Quicklund (M),

2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3357 av Larry Söder (KD).

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 71 0 0 13
SD 0 37 0 10
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 234 38 19 58


11. Övernattbefordran av post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 34 och

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

12. Vissa postala konkurrensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) och

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 15 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 37 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 276 16 0 57


13. Samdistribution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 33,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22 och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 19.

Reservation 16 (M, C, L, KD)