It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2019 om olika it- och postfrågor. Skälet är främst att åtgärder redan har vidtagits och att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionsförslagen handlar bland annat om samhällets digitalisering, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-21
Trycklov: 2020-01-23
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:TU5

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2019-11-26

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2019 om olika it- och postfrågor. Skälet är främst att åtgärder redan har vidtagits och att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionsförslagen handlar bland annat om samhällets digitalisering, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samhällets digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1000 av Hanna Westerén (S),

2019/20:1097 av Joakim Järrebring (S),

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 7, 8 och 17,

2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 2, 4, 22 och 25 samt

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 63 7
SD 0 0 59 3
C 28 0 1 2
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 178 18 123 30


2. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:260 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:333 av Patrik Jönsson (SD),

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:402 av Solveig Zander (C) yrkande 4,

2019/20:455 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 1 och 13,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 65,

2019/20:927 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2019/20:1064 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1065 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1276 av John Widegren (M),

2019/20:1479 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 54 och 56,

2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 31 och 34,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 87 och 88,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 32 och 42,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 7 och 8,

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 6 och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8 i denna del.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 0 59 3
C 1 0 28 2
V 24 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 149 63 107 30


3. Utbyggnaden av 5G-nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 58,

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 30 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 63 7
SD 0 0 59 3
C 0 29 0 2
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 144 53 122 30


4. Avvecklingen av kopparnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:1073 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 19,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 43 och

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 11 (SD, C, V, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD, C, V, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 0 59 0 3
C 0 29 0 2
V 0 24 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 169 150 0 30


5. Utnyttjande av digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 33 och

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)

6. Tillgång till tid och frekvens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M).

7. Postservice i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

2019/20:2046 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S),

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 90 och 91 samt

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8 i denna del.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)
Reservation 16 (L)

8. Vissa konkurrensfrågor på postområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 46-48.

Reservation 17 (M, KD)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)

9. Samdistribution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 45 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

10. Fastighetsboxar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:849 av Kadir Kasirga (S).

11. Posthantering och sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2880 av Boriana Åberg (M).

Reservation 22 (SD)