IT-politik och elektroniska kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Motioner om IT-politik och elektroniska kommunikationer (TU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-20
Betänkande publicerat: 2007-03-23
Trycklov: 2007-03-23
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:TU11

Alla beredningar i utskottet

2007-03-13, 2007-02-27

Motioner om IT-politik och elektroniska kommunikationer (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-12
4

Beslut

Beslut: 2007-04-18
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. IT-politiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 3 och 4 samt
2006/07:T377 av Monica Green (s).

2. Bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T274 av Annie Johansson (c),
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 13,
2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson (kd) och
2006/07:T408 av Ulrica Messing och Per Svedberg (båda s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c20009
fp22006
kd20004
v01705
mp01603
Totalt145138066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Öppen källkod m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 6-8.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041025
m830014
c20009
fp22006
kd20004
v01804
mp01603
Totalt24935065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. IT och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9.

5. IT-säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. (s).

6. Mobiltelefontäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Kr217 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (båda s) yrkande 2.

Reservation 3 (s, v, mp)