It-politiska frågor

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill ha klimatsmart strategi för it-lösningar (TU7)

Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur it-lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen anser att regeringen kan göra mer för att utnyttja informationsteknologins möjligheter för att minska vår miljöpåverkan. Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur olika it-lösningar kan minska transportbehovet och koldioxidutsläppen och därmed uppnå ett mer energieffektivt och klimatsmart samhälle. Regeringen bör också arbeta för en liknande strategi på EU-nivå. Regeringen bör dessutom ställa särskilda krav på myndigheter att använda utrustning som möjliggör möten på distans för att minska den miljöpåverkan som resor i tjänsten innebär.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2012/13:T279, 2012/13:T510 yrkande 8, 2013/14:T264 yrkandena 5 och 6. Delvis bifall på motion 2013/14:T526 yrkande 32. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-02-18
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-21
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:TU7

Alla beredningar i utskottet

2014-01-28, 2013-12-12

Trafikutskottet vill ha klimatsmart strategi för it-lösningar (TU7)

Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur it-lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottet anser att regeringen kan göra mer för att utnyttja informationsteknologins möjligheter för att minska vår miljöpåverkan. Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur olika it-lösningar kan minska transportbehovet och koldioxidutsläppen och därmed uppnå ett mer energieffektivt och klimatsmart samhälle. Regeringen bör också arbeta för en liknande strategi på EU-nivå. Regeringen bör dessutom ställa särskilda krav på myndigheter att använda utrustning som möjliggör möten på distans för att minska den miljöpåverkan som resor i tjänsten innebär.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-06
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Staten på telekommarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T223 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:T325 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:T289 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 19 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och
lägger skrivelse 2013/14:32 till handlingarna.

Reservation 1 (MP, V)

2. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T402 av Désirée Liljevall och Sven-Erik Bucht (båda S) yrkande 1 och
2013/14:T412 av Gunilla Svantorp (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T244 av Lena Hallengren (S),
2012/13:T257 av Johan Löfstrand (S),
2012/13:T288 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2012/13:T302 av Erik A Eriksson (C),
2012/13:T357 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda FP) yrkande 1,
2012/13:T396 av Anna Wallén m.fl. (S),
2012/13:T402 av Désirée Liljevall och Sven-Erik Bucht (båda S) yrkande 2,
2012/13:T429 av Peter Hultqvist m.fl. (S),
2012/13:T440 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 51-53,
2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. (S),
2012/13:T486 av Maria Stenberg m.fl. (S),
2012/13:T487 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2012/13:T494 av Emil Källström (C),
2012/13:T497 av Erik Almqvist (SD),
2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 5,
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:T203 av Olle Larsson (SD),
2013/14:T210 av Roger Haddad (FP),
2013/14:T229 av Lars-Axel Nordell (KD),
2013/14:T231 av Lars-Axel Nordell (KD),
2013/14:T235 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 7, 9 och 10,
2013/14:T274 av Lena Hallengren (S),
2013/14:T289 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 3-8,
2013/14:T314 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2013/14:T328 av Mats Pertoft (MP),
2013/14:T367 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2013/14:T384 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2013/14:T408 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S),
2013/14:T410 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2013/14:T411 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2013/14:T484 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:T492 av Emil Källström (C),
2013/14:T507 av Désirée Liljevall (S) yrkande 2,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 50-52,
2013/14:N248 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 15 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M940013
MP02302
FP17007
C18005
SD19001
V01801
KD16003
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Teknikskiftet i delar av det fasta telefonnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T288 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:T366 av Gunnar Sandberg m.fl. (S),
2012/13:T406 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och
2013/14:T223 av Ingemar Nilsson (S).

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Tillträdesregleringen på bredbandsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T340 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

6. Roaming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

7. Nätneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr224 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:T416 av Isak From m.fl. (S) och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

8. Robusta och tillförlitliga kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T433 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2012/13:T474 av Annika Lillemets (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:T313 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2013/14:T314 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

9. It och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör upprätta en särskild strategi för hur man med olika it-lösningar kan minska transportbehovet liksom koldioxidutsläppen och även verka för att en motsvarande strategi tas fram på EU-nivå samt ställa särskilda krav på att offentliga myndigheter utnyttjar utrustning för distansmöten.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:T279 av Monica Green (S),
2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 8 och
2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,
bifaller delvis motion
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 32 och
avslår motion
2012/13:T254 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S).

Reservation 7 (M, FP, C, KD)

10. Portabilitet för e-postadresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T204 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP).