Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 februari 2011

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2010/11:391 och 2010/11:MJ410. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 1 under punkt 4 och i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Begränsning av småviltsjakten i den svenska fjällvärlden (MJU8)

Sedan 2007 får alla EU-medborgare fritt delta i småviltsjakten i den svenska fjällvärlden. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över om det går att begränsa utländska jägares tillgång till småviltsjakten i den svenska fjällvärlden, samtidigt som behovet av jaktmöjligheter för jägare bosatta i Sverige tillgodoses.

Förslaget betyder att utskottet säger ja till två motioner av Socialdemokraterna. Förutom Socialdemokraterna stöder också Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet utskottets förslag, medan regeringspartierna motsätter sig det.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.