Jämställdhet inom utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 oktober 2004

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (2003/04:UbU16)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2003 om jämställdhet inom utbildning och forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (2003/04:UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2003 om jämställdhet inom utbildning och forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.