Jämställdhet m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2002

Beslut

Motioner om jämställdhet (AU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor i övrigt och mångfaldsfrågor. Motionerna handlar bl.a. om mål och inriktning för jämställdhetspolitiken, möjligheterna att förena barn och förvärvsarbete, konkurrensutsättning av den offentliga sektorn, jämställdhetslagen, mångfaldsplaner, utvidgning av diskrimineringslagstiftningen, frågan om sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och sammanslagning av ombudsmännen samt frågan om forum i diskrimineringsmål. Flera av motionerna avslås med hänvisning till pågående utredningsarbete.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om jämställdhet (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor i övrigt och mångfaldsfrågor. Motionerna handlar bl.a. om mål och inriktning för jämställdhetspolitiken, möjligheterna att förena barn och förvärvsarbete, konkurrensutsättning av den offentliga sektorn, jämställdhetslagen, mångfaldsplaner, utvidgning av diskrimineringslagstiftningen, frågan om sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och sammanslagning av ombudsmännen samt frågan om forum i diskrimineringsmål. Flera av motionerna avslås med hänvisning till pågående utredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.