Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-26
Reservationer 19
Betänkande 2014/15:AU3

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-04
Debatt i kammaren: 2015-03-05
4

Beslut

Beslut: 2015-03-11
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhet i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 1,

2014/15:734 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (S) och

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 22 0 1 2
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 247 43 21 38


2. Jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1881 av Roger Haddad m.fl. (FP) och

2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (S).

Reservation 3 (KD)

3. Jämställd ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 11 och

2014/15:2740 av Ola Johansson och Rickard Nordin (C) yrkandena 1, 4 och 5.

Reservation 4 (C)

4. Kvotering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD, KD)

5. Positiv särbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

6. Medlingsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 294 17 0 38


7. Jämställdhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2.

8. Våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2324 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C),

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 10 och

2014/15:465 av Lena Hallengren (S).

Reservation 8 (C)

9. Hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 11,

2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP) yrkande 2,

2014/15:1829 av Thomas Finnborg (M) och

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (FP)

10. Förebyggande arbete mot diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,

2014/15:1925 av Teres Lindberg (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 3,

2014/15:2558 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2869 av Paula Bieler (SD).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 4 0 11 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 0 43 6
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 238 17 54 40


11. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:257 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1-7,

2014/15:526 av Catharina Bråkenhielm (S),

2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2014/15:1892 av Pia Hallström (M),

2014/15:1979 av Niclas Malmberg och Annika Hirvonen (MP) och

2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (V)

12. Diskriminering i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:1677 av Stefan Nilsson (MP),

2014/15:2489 av Julia Kronlid (SD) yrkande 3 och

2014/15:2651 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S).

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

13. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:781 av Barbro Westerholm (FP),

2014/15:2349 av Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 17 (FP)

14. Diskrimineringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

15. Övriga åtgärder mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2606 av Paula Bieler och David Lång (SD) yrkandena 1-3 och

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 268 43 0 38