Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.