Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU10)

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om jämställdhetsintegrering, jämställdhet i arbetslivet, hedersrelaterat våld och förtryck samt utvärdering av diskrimineringslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 90 förslag i motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om jämställdhetsintegrering, jämställdhet i arbetslivet, hedersrelaterat våld och förtryck samt utvärdering av diskrimineringslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.