Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU8

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 motionsyrkanden om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat den sakpolitiska överenskommelse som slöts i januariavtalet och att det i vissa frågor redan pågår arbete. Motionerna handlar bland annat om jämställdhetspolitikens mål, jämställdhetsintegrering, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck samt åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Reservationer 21
Betänkande 2018/19:AU8

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-02-12

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 motionsyrkanden om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat den sakpolitiska överenskommelse som slöts i januariavtalet och att det i vissa frågor redan pågår arbete. Motionerna handlar bland annat om jämställdhetspolitikens mål, jämställdhetsintegrering, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck samt åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhetspolitikens mål och jämställdhetsintegrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 12 samt

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 212 62 43 32


2. Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 18, 19 och 21,

2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 5 samt

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 15 och 16.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 61 1 8
SD 0 0 62 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 61 84 32


3. Åtgärder mot hbtq-personers utsatthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:490 av Robert Hannah (L),

2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L),

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 23 och 24,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 21.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 61 0 1 8
SD 62 0 0 0
C 0 0 28 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 247 26 44 32


4. Nationellt centrum för kvinnofrid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1045 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S),

2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 10 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 145 0 32


5. Åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:521 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1-3,

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C),

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 33 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)
Reservation 14 (L)

6. Åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och trosuppfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkandena 5 och 6,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 13 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 27 och 28.

Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

7. Diskrimineringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:218 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:580 av Eric Westroth (SD),

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:1856 av Jan Ericson (M),

2018/19:1857 av Jan Ericson (M),

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 29 och 30 samt

2018/19:2972 av Christian Carlsson (KD).

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

8. Diskrimineringsombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:492 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkandena 1-4.