Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)

Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om målen för jämställdhetspolitiken, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet samt en utvärdering av diskrimineringslagen. Riksdagen sa nej till motionerna eftersom arbete redan pågår inom dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-01-16, 2020-02-06

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om målen för jämställdhetspolitiken, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet samt en utvärdering av diskrimineringslagen. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är att arbete redan pågår inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.