Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)

Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om målen för jämställdhetspolitiken, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet samt en utvärdering av diskrimineringslagen. Riksdagen sa nej till motionerna eftersom arbete redan pågår inom dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-12
Reservationer 24
Betänkande 2019/20:AU7

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-16

Nej till motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om målen för jämställdhetspolitiken, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet samt en utvärdering av diskrimineringslagen. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är att arbete redan pågår inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-04
Debatt i kammaren: 2020-03-05
4

Beslut

Beslut: 2020-03-05
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD),

2019/20:319 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S) och

2019/20:973 av Olle Thorell (S).

Reservation 1 (SD)

2. Nationellt centrum för kvinnofrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 178 143 0 28


3. Hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:405 av Solveig Zander (C) yrkande 5,

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1928 av Arman Teimouri (L),

2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 1 och 7,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 20 och 30-32,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 10 och 25 samt

2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 1 10
M 0 0 63 7
SD 0 0 59 3
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 159 18 143 29


4. Det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 9,

2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 25.

Reservation 7 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 178 143 0 28


5. Jämställdhetspolitikens mål och jämställdhetsintegrering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S).

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

6. Kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 10 (L)

7. Diskriminering på grund av kön och föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 11 (KD)

8. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 12 (L)

9. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) och

2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 13 (V)

10. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 32,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 21 och 22.

Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)
Reservation 16 (L)

11. Diskriminering på grund av politisk åskådning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:111 av Eric Westroth (SD) och

2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 1 och 2.

12. Utvärdering av diskrimineringslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:166 av Martina Johansson (C) yrkande 4,

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 33,

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 27,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 3 och 4.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (KD)
Reservation 20 (L)

13. Diskrimineringsombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 21 (M)

14. Jämlikhetsdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 13 och

2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 15 1 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 295 25 1 28


15. Stärkt skydd på EU-nivå för hbtq-personer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1930 av Robert Hannah (L),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 14,

2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 6 och

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 23 (V)
Reservation 24 (L)