Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 16 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-28