Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform

Socialförsäkringsutskottets bet 2007/08:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Jämställdhetsbonus till föräldrar som delar på föräldraledigheten (SfU10)

För att främja förutsättningarna för jämställdhet både i familjen och i arbetslivet införs en jämställdhetsbonus. Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Skattekreditering innebär att det belopp du är berättigad till dras av från din slutliga skatt. Högsta nivå för jämställdhetsbonusen är 100 kronor per dag, det vill säga cirka 3 000 kr per månad. Bonusen utgår till de föräldrar som har gemensam vårdnad om barn. De föräldrar som delar helt lika på föräldraledigheten kan få den maximala bonusen på 13 500 kronor per barn. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-13
Trycklov: 2008-05-13
Reservationer 3
bet 2007/08:SfU10

Alla beredningar i utskottet

2008-04-17

Jämställdhetsbonus till föräldrar som delar på föräldraledigheten (SfU10)

För att främja förutsättningarna för jämställdhet både i familjen och i arbetslivet införs en jämställdhetsbonus. Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Skattekreditering innebär att det belopp du är berättigad till dras av från din slutliga skatt.

Högsta nivå för jämställdhetsbonusen är 100 kronor per dag, det vill säga cirka 3 000 kr per månad. Bonusen utgår till de föräldrar som har gemensam vårdnad om barn. De föräldrar som delar helt lika på föräldraledigheten kan få den maximala bonusen på 13 500 kronor per barn.

Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-20
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om jämställdhetsbonus,
2. lag om ändring i lagen (2008:000) om ändring i sekretesslagen
(1980:100),
3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:93 och avslår motionerna 2007/08:Sf16 yrkande 1, 2007/08:Sf17 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sf18 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m88009
c26003
fp23005
kd17007
v01705
mp01504
Totalt154146049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Administrativa kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf16 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

3. Tredelad föräldraförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf18 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121116
m88009
c26003
fp23005
kd17007
v16105
mp01504
Totalt28217149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag