Jämställdhetspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2003/04:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2003

Beslut

Jämställdhetspolitiken (AU2)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur jämställdhetsarbetet har utvecklats inom olika områden under de senaste åren. Det gäller exempelvis fördelning av makt och inflytande, lika lön för lika och likvärdigt arbete, mäns våld mot kvinnor och män och jämställdhet. Regeringen beskriver också huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet i en handlingsplan för de kommande åren. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagen sade också nej till drygt 50 motionsförslag om bland annat jämställdhetsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-10-30, 2003-11-11

Jämställdhetspolitiken (AU2)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur jämställdhetsarbetet har utvecklats inom olika områden under de senaste åren. Det gäller exempelvis fördelning av makt och inflytande, lika lön för lika och likvärdigt arbete, mäns våld mot kvinnor och män och jämställdhet. Regeringen beskriver också huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet i en handlingsplan för de kommande åren. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till drygt 50 motionsförslag om bland annat jämställdhetsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.