Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)

Riksdagen sa nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning på området och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.