Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU17)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Riksdagens motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-02
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-24
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:TU17

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Utskottets motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-31
Debatt i kammaren: 2017-06-01
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Järnvägsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 9-11.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 0 11
SD 38 0 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 176 117 0 56


2. Samhällsuppdrag för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) och

2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

3. Drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 10,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 9 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 0 11
SD 38 0 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 176 117 0 56


4. Järnvägens signalsystem - ERTMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 4 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 12 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 222 71 0 56


5. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 9 och 12 samt

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 38 9
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 2 1
Totalt 181 71 40 57


6. Vissa skyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1761 av Per Klarberg (SD),

2016/17:1815 av Per Klarberg (SD) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 7 (M, C, L, KD)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 72 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 0 0 12 7
KD 0 0 14 2
- 0 2 0 1
Totalt 136 40 117 56


7. Längre och tyngre tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14.2 och

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 0 11
SD 38 0 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 176 117 0 56


8. Kapacitetstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:260 av Monica Green (S) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 10 (M)

9. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1681 av Lars Eriksson (S).

10. Obevakade järnvägsövergångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD).

11. Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1185 av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C) och

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

12. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:185 av Saila Quicklund (M),

2016/17:1640 av Börje Vestlund (S),

2016/17:2386 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:3055 av Solveig Zander (C).

13. Kollektivtrafikens biljettsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:328 av Bengt Eliasson (L),

2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP) och

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

14. Trafikförsörjningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 11, 14 och 15.

Reservation 13 (M)

15. Kollektivtrafik på vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 14 (M)

16. Vissa andra resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:274 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:551 av Rasmus Ling och Stina Bergström (båda MP),

2016/17:934 av Pia Nilsson (S),

2016/17:2000 av Maria Weimer (L) yrkande 1,

2016/17:2075 av Edward Riedl (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6 och

2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 15 (M)

17. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:910 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S).

18. Prissättning på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:343 av Patrick Reslow (M).