Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2017/18:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU6)

Riskdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS och olika kollektivtrafikfrågor. Att riksdagen sa nej till förslagen beror främst på grund av att arbete redan gjorts på området och att beredningsarbete i andra fall pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-22
Reservationer 30
bet 2017/18:TU6

Alla beredningar i utskottet

2018-02-06, 2017-12-07

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS och olika kollektivtrafikfrågor. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst på grund av att arbete redan gjorts på området och att beredningsarbete i andra fall pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Järnvägens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 13 i denna del och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 73 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 0 0 16 5
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 161 118 16 54


2. Fjärde järnvägspaketet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 12 1 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 220 74 0 55


3. Ett nationellt trafikförsörjningsprogram för järnvägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 2 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 4 (M)

4. Samhällsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 1.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 4,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 13 i denna del,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 23 och 24 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Järnvägens signalsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1685 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 13 i denna del och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 0 19 3
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 224 39 32 54


7. Åtgärder för ökad punktlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 11 och 12.

Reservation 10 (M)

8. Längre och tyngre godståg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 13 i denna del,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20.2 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

9. Vissa skyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 0 38 0 7
MP 19 0 0 5
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 255 39 0 55


10. Obehöriga på spåren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:765 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2200 av Fredrik Olovsson (S) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 7
MP 18 0 0 6
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 13 0 0 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 279 13 0 57


11. Kollektivtrafikens organisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 14 (V)

12. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-9,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 3.1,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 23,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 8,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 15 (C, L)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

13. Kollektivtrafik på vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 17 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 18 (L)
Reservation 19 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 269 13 13 54


14. Biljett- och betalsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:509 av Bengt Eliasson m.fl. (L),

2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 1,

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 3 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

15. Regionala trafikförsörjningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 21 (M)

16. Kombinerad mobilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3,

2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 9 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (V)
Reservation 24 (L)

17. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:647 av Lars Beckman (M),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13-15,

2017/18:1509 av Lars Beckman (M),

2017/18:2044 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S),

2017/18:3139 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 60 och

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (L)

18. Vissa andra resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP),

2017/18:654 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:768 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:2599 av Pia Nilsson (S) och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (V)

19. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 30 (V)

20. Prissättning på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:552 av Patrick Reslow (-).