Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Frågor om järnväg och kollektivtrafik (TU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2019 om bland annat stambanor för höghastighetståg, övergripande förutsättningar för järnvägsmarknaden, drift och underhåll av järnväg samt olika kollektivtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att det pågår utrednings- och utvecklingsarbete i frågorna.

Riksdagen har också behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av statens planering av höghastighetsjärnvägar. I sin rapport rekommenderar revisionen regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen och vilka alternativa lösningar det finns att åtgärda bristerna på, innan det tas nya beslut om höghastighetsjärnvägen.

Riksdagen ser positivt på att regeringen i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen kommer att ställa krav på analyser av bland annat kostnader, effektbedömningar, kostnadseffektivitet och hur de transportpolitiska målen nås. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-09
Reservationer 38
bet 2019/20:TU15

Alla beredningar i utskottet

2020-06-02, 2020-05-07

Frågor om järnväg och kollektivtrafik (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2019 om bland annat stambanor för höghastighetståg, övergripande förutsättningar för järnvägsmarknaden, drift och underhåll av järnväg samt olika kollektivtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att det pågår utrednings- och utvecklingsarbete i frågorna.

Utskottet har också behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av statens planering av höghastighetsjärnvägar. I sin rapport rekommenderar revisionen regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen och vilka alternativa lösningar det finns att åtgärda bristerna på, innan det tas nya beslut om höghastighetsjärnvägen.

Utskottet ser positivt på att regeringen i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen kommer att ställa krav på analyser av bland annat kostnader, effektbedömningar, kostnadseffektivitet och hur de transportpolitiska målen nås. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stambanor för höghastighetståg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 20,

2019/20:1528 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) yrkande 2,

2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M),

2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 23,

2019/20:3556 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3562 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD),

2019/20:3563 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3577 av Helena Gellerman m.fl. (L) och

lägger skrivelse 2019/20:133 till handlingarna.

Reservation 1 (M, SD, KD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 24 3 294


2. Övergripande förutsättningar för järnvägsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 4 samt

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 13, 14, 16 och 19.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (V)

3. Drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 18, 50 och 51,

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 17,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 11,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31 samt

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

4. Kapacitetstilldelning och trafikledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1129 av Pia Nilsson (S),

2019/20:1629 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:1630 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och

2019/20:1631 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).

5. Järnvägens signalsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 21, 42 och 43 samt

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

6. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


7. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 12 (V)

8. Resenärer och transportköpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:505 av Daniel Bäckström (C) och

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 26 och 66.

Reservation 13 (SD)

9. Vissa säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 22, 23, 44, 45, 47-49, 52-55 och 57,

2019/20:873 av Pål Jonson (M),

2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 34 och

2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

10. Längre och tyngre tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 39 och 40,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 18 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 30.2.

Reservation 17 (M, KD)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C, L)

11. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 58 och 59,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 25 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

12. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:911 av Linda Ylivainio (C).

13. Museiorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 69.

Reservation 22 (SD)

14. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:233 av Johan Andersson (S),

2019/20:328 av Pia Nilsson (S),

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13 och 14,

2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) yrkande 2,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 16,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 10-12,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 43 5 7 294


15. Biljett- och betalsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 67,

2019/20:2387 av David Josefsson (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:2873 av Boriana Åberg (M).

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

16. Tillgänglighet och färdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 68,

2019/20:803 av Staffan Eklöf (SD),

2019/20:864 av Lars Beckman (M),

2019/20:888 av Lars Beckman (M),

2019/20:1144 av Lars Beckman (M),

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:2045 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2117 av Arman Teimouri (L),

2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 73.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)
Reservation 31 (L)

17. Regionala kollektivtrafikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:851 av Kadir Kasirga (S),

2019/20:1209 av Erica Nådin (S) och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 32 (M)

18. Kombinerad mobilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 33 (M)

19. Åtgärder mot plankning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 20 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 72.

Reservation 34 (M, KD)

20. Kollektivtrafik på vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 20 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (KD)

21. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9,

2019/20:1035 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 37 (V)
Reservation 38 (L)