Järnvägsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU17

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beslut 18 juni 2019

Utskottets förslag

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om järnvägsfrågor. Anledningen är bland annat att utrednings- och utvecklingsarbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om järnvägsmarknaden, järnvägens tillförlitlighet, längre och tyngre tåg och statistik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Reservationer 18
Betänkande 2018/19:TU17

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om järnvägsfrågor. Anledningen är bland annat att utrednings- och utvecklingsarbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om järnvägsmarknaden, järnvägens tillförlitlighet, längre och tyngre tåg och statistik.

Förslagspunkter

1. Järnvägsmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 5 och 14 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 9, 10, 13 och 18.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

2. Järnvägens tillförlitlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:500 av Roger Haddad (L),

2018/19:1406 av Emma Berginger (MP) yrkande 1 och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (V)

3. Drift och underhåll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 15, 41 och 42.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

4. Resenärer och transportköpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 8, 12 och 13,

2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 54.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

5. Vissa säkerhetsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1931 av Pål Jonson (M),

2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 34 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 35, 36, 38-40 och 43-45.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

6. Längre och tyngre tåg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19.2,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 32 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C, L)
Reservation 14 (KD)

7. Vissa miljöfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 15 (SD)

8. Museiorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 53.

Reservation 16 (SD)

9. Statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1755 av Johan Hultberg (M) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 17 (V)

10. Arlandabanan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 18 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-13
Debatt i kammaren: 2019-06-14
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Järnvägsmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 5 och 14 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 9, 10, 13 och 18.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

2. Järnvägens tillförlitlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:500 av Roger Haddad (L),

2018/19:1406 av Emma Berginger (MP) yrkande 1 och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (V)

3. Drift och underhåll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 15, 41 och 42.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

4. Resenärer och transportköpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 8, 12 och 13,

2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 54.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

5. Vissa säkerhetsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1931 av Pål Jonson (M),

2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 34 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 35, 36, 38-40 och 43-45.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

6. Längre och tyngre tåg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19.2,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 32 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C, L)
Reservation 14 (KD)

7. Vissa miljöfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 15 (SD)

8. Museiorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 53.

Reservation 16 (SD)

9. Statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1755 av Johan Hultberg (M) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 17 (V)

10. Arlandabanan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 18 (V)