Järnvägsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU17)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om järnvägsfrågor. Anledningen är bland annat att utrednings- och utvecklingsarbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om järnvägsmarknaden, järnvägens tillförlitlighet, längre och tyngre tåg och statistik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Reservationer 18
Betänkande 2018/19:TU17

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om järnvägsfrågor. Anledningen är bland annat att utrednings- och utvecklingsarbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om järnvägsmarknaden, järnvägens tillförlitlighet, längre och tyngre tåg och statistik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-13
Debatt i kammaren: 2019-06-14
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Järnvägsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 5 och 14 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 9, 10, 13 och 18.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 1 63 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 1 0 26 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 235 63 26 25


2. Järnvägens tillförlitlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:500 av Roger Haddad (L),

2018/19:1406 av Emma Berginger (MP) yrkande 1 och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 0 0 27 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 213 84 27 25


3. Drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 15, 41 och 42.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 0 0 27 1
KD 1 0 19 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 152 62 110 25


4. Resenärer och transportköpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 8, 12 och 13,

2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 54.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

5. Vissa säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1931 av Pål Jonson (M),

2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 34 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 35, 36, 38-40 och 43-45.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

6. Längre och tyngre tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.2 i denna del,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19.2,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 32 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C, L)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 1 1 60 0
C 0 29 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 0 20 2
L 0 17 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 197 47 80 25


7. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 15 (SD)

8. Museiorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 53.

Reservation 16 (SD)

9. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1755 av Johan Hultberg (M) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 17 (V)

10. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 18 (V)