JO som nationellt besöksorgan enligt Opcat

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2011

Beslut

JO blir nationellt besöksorgan enligt Opcat (KU17)

JO kommer att utöver de uppgifter de redan har att fullgöra uppgiften som nationellt besöksorgan enligt Opcat. Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr som Sverige sedan 2005 har varit ansluten till. Tillägget i lagen innebär ett förtydligande av JO:s uppdrag. Lagändringen börjar gälla 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-03-01
Justering: 2011-03-08
Betänkande publicerat: 2011-03-09
Trycklov: 2011-03-09
bet 2010/11:KU17

Alla beredningar i utskottet

2011-03-01, 2011-02-15

JO som nationellt besöksorgan enligt Opcat (KU17)

JO kommer att utöver de uppgifter de redan har att fullgöra uppgiften som nationellt besöksorgan enligt Opcat. Det föreslår riksdagens ombudsmän (JO). Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr som Sverige sedan 2005 har varit ansluten till.

Tillägget i lagen innebär ett förtydligande av JO:s uppdrag. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksdagens ombudsmäns förslag till lag.

Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-17
4

Beslut

Beslut: 2011-03-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. JO som nationellt besöksorgan enligt Opcat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2010/11:JO2.