Jordbruk och trädgårdsnäring

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Motioner om jordbruk och trädgårdsnäring (MJU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om jordbruk och trädgårdsnäring. Motionerna behandlar bl.a. den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken, konkurrensvillkor, regionala stöd och strukturstöd samt den svenska trädgårdsnäringens utveckling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-02-09
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:MJU7

Alla beredningar i utskottet

1999-02-09, 1999-02-02

Motioner om jordbruk och trädgårdsnäring (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om jordbruk och trädgårdsnäring. Motionerna behandlar bl.a. den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken, konkurrensvillkor, regionala stöd och strukturstöd samt den svenska trädgårdsnäringens utveckling. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning bl.a. till tidigare riksdagsbeslut, vissa utredningar och pågående överläggningar om reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut