Jordbrukspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU16)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-15
Justering: 2011-03-31
Betänkande publicerat: 2011-04-06
Trycklov: 2011-04-06
Reservationer 11
bet 2010/11:MJU16

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-14
4

Beslut

Beslut: 2011-04-27
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hållbart jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkandena 1 och 6, 2010/11:MJ246, 2010/11:MJ343, 2010/11:MJ392 yrkande 4 och 2010/11:MJ421 yrkande 10.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP21004
FP20004
C19004
SD20000
V00163
KD17002
Totalt1961021635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stadsjordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T502 yrkande 13.

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Småskalig livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 14, 2010/11:MJ227, 2010/11:MJ229, 2010/11:MJ272 yrkande 1 och 2010/11:MJ389.

4. EU:s regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So283 yrkande 20, 2010/11:MJ339 och 2010/11:MJ443.

Reservation 4 (MP, V)

5. Stärkt konsumentskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U269 yrkande 5.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176138035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Djuravel och växtförädling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ434 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V16003
KD17002
Totalt29421034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Diversifierad verksamhet i de gröna näringarna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 23, 2010/11:U269 yrkande 8, 2010/11:MJ361, 2010/11:MJ365 och 2010/11:MJ366.

Reservation 7 (S)

8. Mål för ekologisk produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ226 yrkande 1 och 2010/11:MJ367.

9. Landskapsstrategier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ215.

Reservation 8 (S)

10. Hästens roll i samhällsutvecklingen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ216 yrkandena 3 och 4, 2010/11:MJ278 yrkandena 1, 5 och 8 samt 2010/11:MJ438.

Reservation 9 (MP)

11. Traditionell kunskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ293 och 2010/11:MJ447.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP)