Jordbrukspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU16)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.