Jordbrukspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 21 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrenskraft och klimatpåverkan (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de 110 förslag i motioner om jordbrukspolitik som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet, biologisk mångfald i odlingslandskapet och forskningsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09

Nej till motioner om jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrenskraft och klimatpåverkan (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de 110 förslag i motioner om jordbrukspolitik som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet, biologisk mångfald i odlingslandskapet och forskningsfrågor.

Förslagspunkter

1. Försörjningstrygghet i den strategiska planen för 2023-2027

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 1 (SD, C)

2. Genomförandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 2 (C)

3. Nationella aspekter på den gemensamma jordbrukspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3, 4 och 44.

Reservation 3 (SD)

4. Inriktning på miljö och klimat i EU:s jordbrukspolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 53.

Reservation 4 (MP)

5. Stöden i Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:203 av Helena Lindahl (C),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 16, 17 och 23,

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 36,

2022/23:982 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 4,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 19 och 23,

2022/23:990 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6 och

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

6. Ett konkurrenskraftigt lantbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 26,

2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1208 av Peter Ollén m.fl. (M) yrkandena 1 och 3,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2022/23:1861 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

7. EU-regler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (SD)

8. Mejerisektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 11 (SD)

9. Regelförenkling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:299 av Jan Ericson (M),

2022/23:636 av Anders W Jonsson (C) yrkande 1,

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 9 och 10,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 47, 48, 51 och 52,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3,

2022/23:1831 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:1834 av Sten Bergheden (M).

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

10. Livsmedelsstrategins inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:221 av Mikael Larsson (C),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1,

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 20,

2022/23:1790 av Ulrika Heindorff (M),

2022/23:1833 av Sten Bergheden (M),

2022/23:1946 av Sten Bergheden (M),

2022/23:1952 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.

Reservation 14 (S, C)

11. Klimatanpassning i livsmedelsstrategin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 15 (C)

12. Utveckling av ekologisk produktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:452 av Mats Green (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 26 och 27 samt

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (MP)

13. Mål för ekologisk produktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:970 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 20,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 25,

2022/23:1857 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 54.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (MP)

14. Jordbrukets klimatanpassning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 20 (C)

15. Jordbrukets klimatarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:998 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 23,

2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 42, 49 och 50 samt

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 66.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (MP)

16. Näringsläckage

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3 och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 55.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)

17. Biologisk mångfald i odlingslandskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 15 och 17 samt

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)

18. Betesmarker, hagmarker och slåtterängar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 18,

2022/23:990 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5 samt

2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 51 och 52.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (C)
Reservation 29 (MP)

19. Åkermarksinventering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 30 (SD)

20. Betande djur i landskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:397 av Isak From (S) yrkandena 1 och 2,

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 19,

2022/23:992 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2022/23:1645 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2.

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)

21. Ett levande fäbodbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:990 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 33 (SD)

22. Mulbetesrätten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:350 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2 och

2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 34 (C)

23. Lantraser och lantsorter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:990 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 35 (SD)

24. Markförsäljning norr om odlingsgränsen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 14,

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 10 och

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 36 (SD)

25. Omarrondering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:977 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 37 (SD)

26. Forskningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 29 och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 35, 36, 42 och 46.

Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (C)

27. Växtförädling och genteknik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 22 och 37-41 samt

2022/23:998 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 40 (SD)

28. Kompetensförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:636 av Anders W Jonsson (C) yrkande 5 och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 34.

Reservation 41 (SD)

29. Avbytarsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:809 av Ida Karkiainen (S) och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32.

Reservation 42 (SD)

30. Produktion av gödsel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 43 (C)

31. Hästnäringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 44 (C)

32. Rennäringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 45 (S)

33. Biodling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1940 av Sten Bergheden (M) yrkande 1.

34. Ogräsbekämpning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:210 av Mikael Larsson (C).

35. Ändring i utsädeslagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:527 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.