Justerad beräkning av bilförmån

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Justering 25 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-25
Trycklov: 2021-05-28
Betänkande 2020/21:SkU28
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-01
Debatt i kammaren: 2021-06-02
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02