Justering i lagen om trängselskatt (prop. 2005/06:198)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Betalningstiden för trängselskatten förlängs (SkU32)

Betalningstiden för trängselskatten i Stockholm förlängs från fem till fjorton dagar från den 1 juni 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-04-27
Betänkande publicerat: 2006-05-02
Trycklov: 2006-05-02
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:SkU32

Betalningstiden för trängselskatten förlängs (SkU32)

Betalningstiden för trängselskatten i Stockholm förlängs från fem till fjorton dagar från den 1 juni 2006. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Justering i lagen om trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:198 och avslår motionerna 2005/06:Sk17 och 2005/06:Sk18.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m380413
c01507
fp302016
kd60198
v22006
mp11006
-1001
Totalt220172389

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag