Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU5

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 10 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:JuU5

Beredningar i utskottet

2019-10-10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer