Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

  • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
  • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-05-14

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

  • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
  • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.