Kärnsäkerhet och strålskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Kärnsäkerhet och strålskydd (MJU21)

Möjligheterna att skydda kärntekniska anläggningar och förhindra spridning av radioaktivt material och viss känslig information uppdateras och skärps. Det sker bland annat genom utökad upplysningsplikt, utvidgad sekretess och tystnadsplikt och större möjligheter att meddela föreskrifter och villkor för kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-03-16, 2006-03-23

Kärnsäkerhet och strålskydd (MJU21)

Möjligheterna att skydda kärntekniska anläggningar och förhindra spridning av radioaktivt material och viss känslig information uppdateras och skärps. Det sker bland annat genom utökad upplysningsplikt, utvidgad sekretess och tystnadsplikt och större möjligheter att meddela föreskrifter och villkor för kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.