Kärnteknisk säkerhet och strålskydd

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet och strålskydd (FöU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kärnteknisk säkerhet och strålskydd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-10
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-03-02
Trycklov: 2009-03-02
Reservationer 4
bet 2008/09:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2009-02-10, 2009-01-27

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet och strålskydd (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kärnteknisk säkerhet och strålskydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kopparkärl vid slutförvaring av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö208 av Barbro Westerholm (fp).

2. Forskning om slutförvaring av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö218 av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (båda c).

3. Plats för slutförvaring av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö233 av Agneta Gille och Mats Berglind (båda s).

4. Säkerhet vid kärnkraftsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 38.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp01306
Totalt141132076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Gränsvärden för elektromagnetisk strålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö229 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 6,
2008/09:Fö240 av Sinikka Bohlin (s),
2008/09:Fö247 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (båda s) yrkande 2 och
2008/09:Fö267 av Anne Marie Brodén (m).

Reservation 2 (v, mp)

6. Forskning om hälsoeffekter av icke-joniserande strålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö229 yrkande 7, 2008/09:Fö247 yrkande 1 och 2008/09:Fö268.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1608331
m800017
c20009
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt156308380

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Myndighetsansvar för elkänsligas besvär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö229 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 1, 2, 4 och 5.

Reservation 4 (v, mp)

8. Röntgenapparater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö277.