Kemikaliekontroll

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Sverige ska fortsätta arbeta för att användningen av parakvat stoppas (MJU15)

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Svenska och europeiska lantbrukare behöver även ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat. Riksdagen uppmanar därför regeringen att fortsätta driva dessa frågor genom ett tillkännagivande. Parakvat är giftigt och därför förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men i Sydamerika används parakvat vid sojaodling. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om Kemikaliekontroll. Skälet är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2010/11:MJ268 yrkande 1 och 2, 2010/11:MJ385 och 2010/11:MJ393 yrkande 1 och 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-03-29
Justering: 2011-03-31
Betänkande publicerat: 2011-04-04
Trycklov: 2011-04-04
Reservationer 19
bet 2010/11:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2011-03-29, 2011-03-10, 2011-03-08

Sverige ska fortsätta arbeta för att användningen av parakvat stoppas (MJU15)

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Svenska och europeiska lantbrukare behöver även ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att fortsätta driva dessa frågor. Parakvat är giftigt och därför förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men i Sydamerika används parakvat vid sojaodling. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig.

I övrigt föreslår miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om Kemikaliekontroll. Skälet är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-14
4

Beslut

Beslut: 2011-04-27
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljömål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ421 yrkande 9 och 2010/11:MJ449 yrkandena 10 och 14.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Kemikaliepanel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ220, 2010/11:MJ296 yrkande 9 och 2010/11:MJ449 yrkande 22.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kemikalieanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ296 yrkande 1 och 2010/11:MJ363.

Reservation 3 (S, V)

4. EU:s kemikalieregistreringsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ273 yrkande 5, 2010/11:MJ358 yrkande 1 och 2010/11:MJ449 yrkandena 20 och 29.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Kemikaliestrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ344 och 2010/11:MJ433 yrkande 1.

Reservation 5 (S)

6. Ekonomiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkande 25.

Reservation 6 (MP, V)

7. Förändring av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkandena 26 och 27.

Reservation 7 (MP)

8. Klargörande praxis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkande 28.

Reservation 8 (MP, V)

9. Förbud mot deka-BDE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ296 yrkande 3 och 2010/11:MJ449 yrkande 4.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Förbud mot bisfenol A

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ296 yrkande 4, 2010/11:MJ355 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ359 och 2010/11:MJ449 yrkande 1.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V00163
KD17002
Totalt1751231635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Livsmedelsförpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkande 7.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Förbud mot vissa ämnen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ273 yrkande 4 och 2010/11:MJ449 yrkandena 2, 5 och 6.

Reservation 13 (MP, V)

13. Förbud mot perkloretylen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ315.

Reservation 14 (S, V)

14. Förbud mot DEHP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkande 3.

Reservation 15 (S, MP, V)

15. Bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 11, 2010/11:MJ272 yrkande 6, 2010/11:MJ273 yrkandena 2 och 3, 2010/11:MJ275 yrkande 5, 2010/11:MJ294 yrkande 4, 2010/11:MJ338 yrkande 1, 2010/11:MJ357 yrkande 2 och 2010/11:MJ449 yrkande 9.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Kemikalier i textilier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkandena 8 och 21.

Reservation 17 (MP, V)

17. Parakvat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om åtgärder mot parakvat.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:MJ268 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ385 och 2010/11:MJ393 yrkandena 1 och 2 samt avslår motion 2010/11:MJ404.

18. Kostnader för kemikalieanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ358 yrkande 2.

19. Nanoteknologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ296 yrkande 10 och 2010/11:MJ449 yrkande 18.

Reservation 18 (MP, V)

20. Slam på jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ449 yrkande 19.

Reservation 19 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V16003
KD17002
Totalt29421034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag