Kemikaliekontroll

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om kemikaliekontroll (MJU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kemikaliekontroll. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att frågorna redan uppmärksammats, till exempel genom att Sverige driver frågorna i EU. Motionerna handlar bland annat om EU:s kemikalielagstiftning Reach, det nationella kemikaliearbetet, förbud mot och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel, nanoteknik och kemikaliekrav vid upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-22
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-23
Trycklov: 2012-04-23
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2012-03-22, 2012-03-15

Nej till motioner om kemikaliekontroll (MJU18)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kemikaliekontroll. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att frågorna redan uppmärksammats, till exempel genom att Sverige driver frågorna i EU. Motionerna handlar bland annat om EU:s kemikalielagstiftning Reach, det nationella kemikaliearbetet, förbud mot och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel, nanoteknik och kemikaliekrav vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s kemikalielagstiftning Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ208, 2011/12:MJ281 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:MJ382 yrkandena 26-28.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176142031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kemikalieanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ330 av Jan Lindholm och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 1 och
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vision om en giftfri miljö m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ208 i denna del.

Reservation 3 (S)

4. Kontroll av kemikalier i hygienprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ358.

5. Barnperspektiv i kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ382 yrkande 29.

Reservation 4 (S, MP, V)

6. Förbud mot parabener

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ444.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Förbud mot PFOA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ281 yrkande 10.

Reservation 6 (MP, V)

8. Förbud mot vissa ämnen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So217 av Anita Brodén (FP) yrkande 4,
2011/12:MJ281 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9,
2011/12:MJ282 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12,
2011/12:MJ321 av Roland Utbult (KD) och
2011/12:MJ335 av Karin Granbom Ellison (FP).

9. Förbud mot rotenon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ441 av Lars Isovaara (SD).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP22003
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Kemikalier i textilier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ208 i denna del och 2011/12:MJ281 yrkande 1 i denna del.

Reservation 8 (S, MP, V)

11. Nanoteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ208 av Carina Hägg (S) i denna del,
2011/12:MJ281 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 27 i denna del.

Reservation 9 (S, MP, V)

12. Bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ281 yrkande 17, 2011/12:MJ347 yrkande 1 och 2011/12:MJ350 yrkandena 1 och 2.

13. Kemikaliekrav vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ330 av Jan Lindholm och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 2.

Reservation 10 (S, MP, V)

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.