Kemikaliepolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Användningen av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel bör fasas ut inom EU (MJU7)

Riksdagen uppmanar regeringen att inom EU driva frågan om att begränsa eller fasa ut kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.

När det gäller kvicksilver så finns det i Sverige ett omfattande förbud mot användningen av kvicksilver. Miljö- och jordbruksutskottet, som har förberett beslutet, påpekar att kvicksilverhalterna fortsätter öka i miljön, främst på grund av att kvicksilvret transporteras via luften från Europa och övriga världen. Därför bör regeringen inom EU kraftfullt arbeta för att begränsa och fasa ut kvicksilver.

Bromerade flamskyddsmedel lagras i människokroppen och i miljön. Det finns risk för att de skadar ofödda barn, har hormonstörande effekter och orsakar cancer. Dessa flamskyddsmedel transporteras via luften och miljön i Sverige påverkas alltså av kemikalieanvändningen i EU och övriga världen. Därför tycker miljö- och jordbruksutskottet att regeringen även bör arbeta för att EU ytterligare begränsar eller fasar ut bromerade flamskyddsmedel.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2981 yrkande 14 i denna del, 2014/15:69 yrkande 6 i denna del och motion 2014/15:2981 yrkande 14 i denna del föreslår utskottet två tillkännagivanden som innebär att regeringen inom EU ska verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-24
Reservationer 17
bet 2014/15:MJU7

Användningen av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel bör fasas ut inom EU (MJU7)

Riksdagen bör uppmana regeringen att inom EU driva frågan om att begränsa eller fasa ut kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Det föreslår miljö- och jordbruksutskottet.

När det gäller kvicksilver så finns det i Sverige ett omfattande förbud mot användningen av kvicksilver. Utskottet påpekar att kvicksilverhalterna fortsätter öka i miljön, främst på grund av att kvicksilvret transporteras via luften från Europa och övriga världen. Därför bör riksdagen uppmana regeringen att inom EU kraftfullt arbeta för att begränsa och fasa ut kvicksilver.

Bromerade flamskyddsmedel lagras i människokroppen och i miljön. Det finns risk för att de skadar ofödda barn, har hormonstörande effekter och orsakar cancer. Dessa flamskyddsmedel transporteras via luften och miljön i Sverige påverkas alltså av kemikalieanvändningen i EU och övriga världen. Därför tycker miljö- och jordbruksutskottet att regeringen även bör arbeta för att EU ytterligare begränsar eller fasar ut bromerade flamskyddsmedel. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-11
25 förslagspunkter, 20 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella förbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (V)

2. Styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14 i denna del och

2014/15:1278 av Sten Bergheden (M).

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 42 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
KD 9 4 0 3
Totalt 194 116 0 39


3. Hantering av grupper av ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:327 av Åsa Westlund (S),

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 och

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14 i denna del.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
KD 0 13 0 3
Totalt 186 125 0 38


4. Substitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 i denna del.

Reservation 4 (V)

5. Utredning om skadliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Nanomaterial och lågvolymämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 i denna del och

2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 5.

Reservation 5 (V)

7. Åtgärder på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Begränsning och utfasning av hormonstörande ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14 i denna del.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
KD 0 13 0 3
Totalt 186 125 0 38


9. Reglering av hormonstörande ämnen inom Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 i denna del.

Reservation 7 (V)

10. Förbud mot bisfenoler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 42 0 1 6
MP 22 1 0 2
C 19 1 0 2
V 0 17 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 291 19 1 38


11. Förbud mot bisfenoler i vissa produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (KD)

12. Förbud mot bisfenol A

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Ftalater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 10 (V)

14. Kvicksilver

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att kvicksilver fasas ut.


15. Bromerade flamskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att bromerade flamskyddsmedel fasas ut.


16. Deka-BDE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 i denna del.

Reservation 11 (V)

17. Begränsning av PFOA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 12 (V)

18. Utredning och strategi om PFAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 42 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 16 0 0 5
KD 13 0 0 3
Totalt 267 42 0 40


19. Nonylfenoletoxylat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 14 (V)

20. Bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13 och

2014/15:1054 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (V)

21. Båtbottenfärg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Mikroplast

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

23. Prioritering av barn i Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:69 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 i denna del.

Reservation 16 (V)

24. Miljö- och hälsokrav i verksamheter för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del,

2014/15:325 av Åsa Westlund (S) och

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 17 (KD)

25. Information och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument