Kemikaliepolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om kemikalier (MJU12)

Riksdagen sa nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om kemikalier (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.