Kemikaliepolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om kemikalier (MJU14)

Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om kombinationseffekter av kemiska ämnen, mikroplaster i kemiska produkter och bekämpningsmedel.

Anledningen är gällande regler och att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 9
bet 2019/20:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-03-19

Nej till motioner om kemikalier (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om kombinationseffekter av kemiska ämnen, mikroplaster i kemiska produkter och bekämpningsmedel.

Anledningen är gällande regler och att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kombinationseffekter av kemiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


2. Mikroplast i kemiska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


3. Högfluorerade ämnen (PFAS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1191 av Åsa Westlund (S) och

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M)

4. Utfasning av kemiska bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (V)

5. Kemisk bekämpning av granbarkborren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2230 av Sten Bergheden (M).

6. Biologiska bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


7. Information om kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 7 (M)

8. Finansiering av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 8 (M)

9. Samarbete mellan olika länders kemikaliemyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 9 (M)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.