Klimatpolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2015

Beslut

Sverige säger ja till förlängningen av Kyotoprotokollet (MJU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna att Kyotoprotokollet förlängts med en andra period, den så kallade Dohaändringen. Den andra perioden inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020. Under den åtar sig Sverige, som medlem i EU, att tillsammans med övriga medlemsstater och Island minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 1990.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att godkänna ett separat avtal mellan EU och Island som reglerar det gemensamma åtagandet om minskning av utsläppen. Syftet med riksdagens godkännande är att Sverige ska kunna ratificera Dohaändringen och Islandsavtalet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-28
Justering: 2015-05-19
Trycklov: 2015-05-21
Reservationer 30
bet 2014/15:MJU13

Sverige säger ja till förlängningen av Kyotoprotokollet (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna att Kyotoprotokollet förlängts med en andra period, den så kallade Dohaändringen. Den andra perioden inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020. Under den åtar sig Sverige, som medlem i EU, att tillsammans med övriga medlemsländer och Island minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 1990.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna ett separat avtal mellan EU och Island som reglerar det gemensamma åtagandet om minskning av utsläppen. Syftet med riksdagens godkännande är att Sverige ska kunna ratificera Dohaändringen och Islandsavtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-26
Debatt i kammaren: 2015-05-27
4

Beslut

Beslut: 2015-05-27
31 förslagspunkter, 25 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner

a) Dohaändringen,

b) Islandsavtalet.2. Hantering av Kyotoenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Internationellt klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9 och

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 11 i denna del.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 16 0 0
Totalt 189 127 0 33


4. Nytt globalt klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

5. Bördefördelning i klimatavtal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 8 samt

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 12.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 5
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 16 0 0 0
Totalt 252 44 20 33


6. Konsumtionsbaserade utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9 och 15.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 16 0 0 0
Totalt 296 20 0 33


7. Klimatfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 7 (V)

8. Jämställdhetsperspektiv i klimatsammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 8 (V)

9. Klimatmål för EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4, 5, 8 och 13 samt

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 11 i denna del.

Reservation 9 (M, C, FP, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 105 0 0 8
M 0 74 0 10
SD 0 0 45 4
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 16 0 0
Totalt 145 126 45 33


10. EU:s utsläppshandelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 12 (V)

11. Markanvändning m.m. vid utsläppsberäkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:1546 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 13 (SD)

12. Nationella klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 14 (V)

13. Klimatekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 15 (M, C)

14. Den svenska klimatpolitikens effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 45 0 4
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 19 0 1 1
KD 16 0 0 0
Totalt 271 45 1 32


15. Svenskt klimatpolitiskt ramverk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Koldioxidransonering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 17 (V)

17. Livsmedelskedjans klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:255 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 18 (V)

18. Skrotningspremie för kylskåp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Tillståndsprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Kontrollstation för klimat- och energipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 2.

21. Nationell klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1 och 7 samt

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

22. Småskalig biogasproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 4 samt

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)

23. Biogasproduktion med hjälp av tång m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 23 (SD)

24. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2765 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 2 och 1.

Reservation 24 (SD)

25. Biokolteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

26. Hållbara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 25 (V)

27. Kvotplikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6 och

2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

Reservation 26 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 105 0 0 8
M 74 1 0 9
SD 45 0 0 4
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 16 0 0 0
Totalt 296 20 0 33


28. Etanol och biodiesel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 27 (SD)

29. Luftkvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 28 (C)

30. Vindkraftens miljökonsekvenser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2, 4 och 5,

2014/15:624 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:625 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och

2014/15:2005 av Magnus Oscarsson (KD).

Reservation 29 (SD)

31. Prövning av vindkraftsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:631 av Niclas Malmberg och Carl Schlyter (MP).

Reservation 30 (V)