Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om klimatpolitiken (MJU4)

Riksdagen sa nej till motioner om det internationella klimatarbetet, om EU:s klimatpolitik, om övergripande svensk klimatpolitik med nationella åtgärder och om utvärdering och rapportering av klimatpolitiken.
Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan har genomförts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-07
Reservationer 39
Betänkande 2018/19:MJU4

Nej till motioner om klimatpolitiken (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om det internationella klimatarbetet, om EU:s klimatpolitik, om övergripande svensk klimatpolitik med nationella åtgärder och om utvärdering och rapportering av klimatpolitiken.
Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan har genomförts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
31 förslagspunkter, 24 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges ambitioner i det internationella arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 5 och 19 i denna del,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 107 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 22.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

2. Genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 9 och 11.

Reservation 3 (SD)

3. Klass- och genusperspektiv i klimatförhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (V)

4. Undantag för miljöteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 5 (V)

5. Sveriges ambitioner i EU:s klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 2.3 och 19 i denna del,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 57 0 0 5
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 0 21 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 271 30 21 27


6. EU:s klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 8, 10 och 12.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

7. Reformering av EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C),

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 10 (M, SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

8. Harmonisering av kompensation för indirekta effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 13 (M)

9. Undantag för utsläppsrätter för torvproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 14 (SD)

10. Inriktning för svensk klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 17 och 18.

Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 1 0 26 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 280 16 26 27


11. Det svenska klimatramverkets genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 11 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 17 (SD)

12. Översyn av miljöbalken, skogsvårdslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4 och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 18 (M)

13. Svenska klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3, 4 och 13,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 0 0 27 1
KD 1 0 20 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 217 58 47 27


14. Konsumtionsbaserade mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. (S) och

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15.

Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 295 27 0 27


15. Sektorsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 7 och 12 samt

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 65 0 0 5
SD 0 0 58 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 234 30 58 27


16. Nationella strategier för hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1804 av Lawen Redar (S) yrkandena 1-3.

17. Klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 25 (SD)

18. Koldioxidläckage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 26 (SD)

19. Energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 27 (SD)

20. Nationella klimatinvesteringar och principen om klimateffektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1633 av John Weinerhall (M) i denna del och

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

21. Miljöskadliga subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23 och

2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 28 (V)

22. Biodrivmedel och reduktionsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 65,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 108,

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 13 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 29 (M, KD)
Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 0 0 58 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 179 86 58 26


23. Nationell plan för utveckling av flygbränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 64.

Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 301 21 0 27


24. Överenskommelse om en bana för reduktionsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 32 (M)

25. Förnybara drivmedel i arbetsmaskiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16.

26. Konsumtionsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17-19,

2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 31 samt

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 27.

Reservation 33 (V)
Reservation 34 (L)

27. Producentåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 16.

28. Negativa utsläpp och koldioxidlagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:204 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkande 3,

2018/19:1885 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 29,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 29 och 30,

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 7,

2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 5 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 35 (SD)

29. Koldioxidransonering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24.

Reservation 36 (V)

30. Utvärdering av klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (V)

31. Rapportering av klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1633 av John Weinerhall (M) i denna del och

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 8, 9 och 19.