Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 mars 2021

Nästa händelse: Bordläggning 3 mars 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag om klimatpolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om Sveriges, EU:s och internationellt klimatarbete, klimatanpassning, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, industri och export, forskning, utvärdering och rapportering. Utskottet hänvisar främst till pågående arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-09
Justering: 2021-02-23
Trycklov: 2021-02-25
Reservationer 16
Betänkande 2020/21:MJU9

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-01-19

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag om klimatpolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om Sveriges, EU:s och internationellt klimatarbete, klimatanpassning, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, industri och export, forskning, utvärdering och rapportering. Utskottet hänvisar främst till pågående arbete inom området.

Förslagspunkter

1. Klimatdiplomati

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 4,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 47 och

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Globalt minimipris på koldioxidutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 49 och 50 samt

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 3 (M, SD)

3. Det nordiska samarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 4 (V)

4. EU:s klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 7,

2020/21:2928 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 10 och 44-46 samt

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 38-40.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)

5. Övergripande svensk klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1462 av Mathias Tegnér (S),

2020/21:2503 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkande 2 och

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 6, 7 och 24.

6. Utsläpp från inrikes transporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (KD)

7. Produktion av biodrivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 9 (M, KD)

8. Bonus-malus-systemet och klimatklivet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19 och

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 10 (KD)

9. Rättsliga hinder när det gäller CCS och bio-CCS

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 11 (M, KD)

10. CCS och bio-CCS i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 14 och 18.

Reservation 12 (M)

11. Internationella utsläppsminskningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 53 och

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 13 (M, SD)

12. Klimatsatsningar inom LULUCF

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3273 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 9.

13. Forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 22.

14. Industri och export

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3238 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 6 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 11 och 42.

15. Utvärdering och rapportering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 41.

Reservation 14 (M, KD)
Reservation 15 (L)

16. Klimatanpassning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 25 och

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 16 (C)

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-03
Debatt i kammaren: 2021-03-04
4

Beslut

Beslut: 2021-03-04
17 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klimatdiplomati

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 4,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 47 och

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Globalt minimipris på koldioxidutsläpp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 49 och 50 samt

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 3 (M, SD)

3. Det nordiska samarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 4 (V)

4. EU:s klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 7,

2020/21:2928 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 10 och 44-46 samt

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 38-40.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)

5. Övergripande svensk klimatpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1462 av Mathias Tegnér (S),

2020/21:2503 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkande 2 och

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 6, 7 och 24.

6. Utsläpp från inrikes transporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (KD)

7. Produktion av biodrivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 9 (M, KD)

8. Bonus-malus-systemet och klimatklivet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19 och

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 10 (KD)

9. Rättsliga hinder när det gäller CCS och bio-CCS

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 11 (M, KD)

10. CCS och bio-CCS i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 14 och 18.

Reservation 12 (M)

11. Internationella utsläppsminskningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 53 och

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 13 (M, SD)

12. Klimatsatsningar inom LULUCF

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3273 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 9.

13. Forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 22.

14. Industri och export

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3238 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 6 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 11 och 42.

15. Utvärdering och rapportering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 41.

Reservation 14 (M, KD)
Reservation 15 (L)

16. Klimatanpassning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 25 och

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 16 (C)

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.