Kollektivtrafik och trafikupphandling

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU7)

Riksdagen sade nej till motoner från allmänna motionstiden 2007 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-03-04, 2008-03-13

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motoner från allmänna motionstiden 2007 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.