Kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU13)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kollektivtrafik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat utredningar och översyn som är påbörjade eller har genomförts. Motionerna handlar bland annat om biljett- och betalsystem, färdtjänst och ökad kollektivtrafik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 14
Betänkande 2018/19:TU13

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om kollektivtrafik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat utredningar och översyn som är påbörjade eller har genomförts. Motionerna handlar bland annat om biljett- och betalsystem, färdtjänst och ökad kollektivtrafik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-15
Debatt i kammaren: 2019-05-16
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:607 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1801 av Pia Nilsson (S),

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 13 och 14 i denna del,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 61,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 23 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 64 0 0 6
SD 0 0 61 1
C 0 30 0 1
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 19 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 201 30 101 17


2. Biljett- och betalsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:806 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1524 av David Josefsson (M),

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14 i denna del,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 12 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 55.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 64 0 6
SD 0 0 61 1
C 30 0 0 1
V 0 0 26 2
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 181 64 87 17


3. Färdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD),

2018/19:2176 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 8 (SD)

4. Regionala kollektivtrafikmyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 12,

2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)

5. Kombinerad mobilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 11 (M)

6. Åtgärder mot plankning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 62 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 14 och 15.

Reservation 12 (M, KD)

7. Kollektivtrafik på vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 45.

Reservation 13 (SD, KD)

8. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1082 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S),

2017/18:2181 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2124 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) och

2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C).

Reservation 14 (C)