Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 mars 2021

Nästa händelse: Beredning 9 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-09
Justering: 2021-03-16
Trycklov: 2021-03-19
Betänkande 2020/21:TU8

Alla beredningar i utskottet

2021-03-09, 2021-02-23, 2021-02-09
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-23
Debatt i kammaren: 2021-03-24
4

Beslut

Beslut: 2021-03-24