Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Utskottets förslag

Nej till motioner om kollektivtrafikfrågor (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om ökad och hållbar kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, kollektivtrafik på vatten, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

Anledningen är bland annat de utredningar och översyner som redan genomförts eller som pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-25, 2022-01-18, 2021-12-09

Nej till motioner om kollektivtrafikfrågor (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om ökad och hållbar kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, kollektivtrafik på vatten, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

Anledningen är bland annat de utredningar och översyner som redan genomförts eller som pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Ökad och hållbar kollektivtrafik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 5 och 11 samt

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

2. Nya mobilitetslösningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3378 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 14,

2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 49 och

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 4 (C, L)

3. Jämställd och jämlik kollektivtrafik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

4. Kollektivtrafik i hela landet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1339 av Leif Nysmed (S),

2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 48,

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9,

2021/22:3856 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (L)

5. Kollektivtrafik på vatten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2954 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 15 och

2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 43.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

6. Gränsöverskridande kollektivtrafik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3248 av Linda Modig m.fl. (C) yrkande 5.1.

Reservation 12 (C)

7. Frågor om färdtjänst

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:386 av Staffan Eklöf (SD),

2021/22:813 av Anna Wallentheim (S),

2021/22:869 av Saila Quicklund (M),

2021/22:2499 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 103 och 104,

2021/22:3158 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,

2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 50,

2021/22:3605 av Lars Beckman (M),

2021/22:3806 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 34-39,

2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 64 och

2021/22:4065 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP) yrkandena 31 och 32.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD, L)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (MP)

8. Särskilt om färdtjänst och synnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:926 av Ida Karkiainen (S),

2021/22:1294 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,

2021/22:4165 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 34 och

2021/22:4170 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 17 (C, V, KD, L, MP)

9. Biljettsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1431 av Boriana Åberg (M),

2021/22:2953 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 64 och 65,

2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 6-8 och

2021/22:3752 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)

10. Ordningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1526 av Camilla Brodin (KD),

2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 25,

2021/22:3752 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13 och

2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 63.

Reservation 22 (M, KD)
Reservation 23 (SD)

11. Marktransporter till Arlanda flygplats

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3754 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 24 (M, KD, L)

12. Gotlandstrafiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2596 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkandena 12-14,

2021/22:2693 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) och

2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 39.

Reservation 25 (V)
Reservation 26 (L)