Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2020 har behandlats (KU26)

Riksdagen har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2020 tillsattes 80 kommittéer, vilket är 26 fler än under 2019. De totala utgifterna för kommittéerna var cirka 580 miljoner kronor, av vilka cirka 100 miljoner kronor är utgifter för konsultationer.

Riksdagen noterar att det är en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier anställda vid kommittéväsendet, och att kvinnor är i majoritet i gruppen sekreterare och övriga. Enligt riksdagen är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper. Riksdagen välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om lagstiftningsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-25
Justering: 2021-06-01
Trycklov: 2021-06-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:KU26

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-05-18

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2020 har behandlats (KU26)

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2020 tillsattes 80 kommittéer, vilket är 26 fler än under 2019. De totala utgifterna för kommittéerna var cirka 580 miljoner kronor, av vilka cirka 100 miljoner kronor är utgifter för konsultationer.

Utskottet noterar att det är en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier anställda vid kommittéväsendet, och att kvinnor är i majoritet i gruppen sekreterare och övriga. Enligt utskottet är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper.

Konstitutionsutskottet välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet.

Utskottet föreslår att riksdagen ska lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om lagstiftningsprocessen.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-08
Debatt i kammaren: 2021-06-09
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3895 av Matheus Enholm m.fl. (SD) och

lägger skrivelse 2020/21:103 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


2. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:314 av Rickard Nordin (C),

2020/21:980 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2020/21:988 av Betty Malmberg (M),

2020/21:1167 av Jan Ericson (M),

2020/21:2367 av Åsa Westlund (S),

2020/21:2894 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 6 och 9,

2020/21:3267 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 9 och

2020/21:3430 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.