Kommunal demokrati och kompetens - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08, 2005-02-15, 2005-03-01

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.