Kommunal demokrati och kompetens

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Ja till motion om kommunal demokrati (KU26)

Riksdagen sade ja till ett motionsförslag om så kallad återremiss i kommunfullmäktige. Det var en reservation från fem partier (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Beslutet innebär att den som föreslår återremiss, det vill säga att ett ärende ska skickas tillbaka till en nämnd eller annat beredande organ för ny beredning, också ska kunna påverka motiveringen av varför ärendet förtjänar en ny behandling. Bakgrunden är att kommunallagens nuvarande utformning innebär att den återremiss en minoritet får igenom kan göras betydelselös genom att majoriteten driver igenom en helt annan motivering än den som minoriteten hade. Riksdagen sade samtidigt nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om kommunal demokrati och kompetens.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-05-04

Motioner om kommunal demokrati (KU26)

Majoriteten i konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om kommunal demokrati och kompetens. Men fem partier (m, fp, kd, c, mp) föreslår att riksdagen säger ja till ett motionsförslag som handlar om så kallad återremiss i kommunfullmäktige. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Förslaget innebär att den som föreslår återremiss, det vill säga att ett ärende ska skickas tillbaka till en nämnd eller annat beredande organ för ny beredning, också ska kunna påverka motiveringen av varför ärendet förtjänar en ny behandling. De fem partierna menar att kommunallagens utformning innebär att den återremiss en minoritet får igenom kan göras betydelselös genom att majoriteten driver igenom en helt annan motivering än den som minoriteten hade. Enligt partierna har detta hänt vid ett flertal tillfällen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.