Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Större möjligheter för kommuner att finansiera forskning (KU40)

Kommuner och landsting ska kunna lämna bidrag till start och drift av forskningsinfrastruktur vid konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, Eric-konsortier. Forskningsinfrastruktur kan vara olika anläggningar och kunskapsbaserade resurser som forskare behöver för att bedriva spetsforskning. I dag kan kommuner och landsting lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor. Däremot inte till forskningsprojekt som görs i en annan organisationsform för att möjliggöra internationellt samarbete. Detta ska nu bli möjligt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Betänkande 2013/14:KU40

Alla beredningar i utskottet

2014-05-08, 2014-04-15

Större möjligheter för kommuner att finansiera forskning (KU40)

Kommuner och landsting ska kunna lämna bidrag till start och drift av forskningsinfrastruktur vid konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, Eric-konsortier. Det föreslår regeringen. Forskningsinfrastruktur kan vara olika anläggningar och kunskapsbaserade resurser som forskare behöver för att bedriva spetsforskning. I dag kan kommuner och landsting lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor. Däremot inte till forskningsprojekt som görs i en annan organisationsform för att möjliggöra internationellt samarbete. Detta ska nu bli möjligt.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-05
Debatt i kammaren: 2014-06-09
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
b) lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 


a)
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
b) lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 

1. Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
b) lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.